Puskee Puskee      
 • Suomeksi   In English
 • Tietosuojapolitiikka

  Yksityisyytesi on meille tärkeää. Lue alta tietosuojaperiaatteistamme.

  Julkaistu 28.9.2021

  Yleistä

  Tahdomme palvella sinua mahdollisimman hyvin. Se edellyttää, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi, ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojapolitiikka sisältää Puskee™ -yhteistyösovelluksen ja -palvelun asiakkaiden ja käyttäjien osalta tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Tietosuojaperiaatteemme on alla esitetty kysymysten ja vastausten muodossa.

  Taika Group Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojapolitiikan ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojapolitiikan huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojapolitiikkaan toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Pysyäksesi ajan tasalla siitä, miten suojaamme yksityisyyttäsi, pyydämme sinua aika ajoin käymään tällä sivulla.

  Toimimme myös tietosuojalainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjänä toimiville asiakkaillemme. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu aina meidän ja asiakasorganisaation väliseen palvelu- ja tietosuojasopimukseen tämän tietosuojapolitiikan sijasta.

  Rekisterinpitäjä

  Rekisterinpitäjänä suhteessa tässä tietosuojapolitiikassa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn on Taika Group Oy (jäljempänä myös ”Taika Group” tai ”me”):

   

  Helsinki:
  Taika Group Oy 
  Malminkaari 13 A, 3. kerros 
  00700 Helsinki 

  Seinäjoki:
  Taika Group Oy 
  Teollisuustie 8 
  60100 Seinäjoki 

  Puhelin: 020-7354980 

  Kysymyksiä ja vastauksia tietosuojasta

  Mitä henkilötietoja minusta kerätään?

  Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi Puskee™-sovelluksen käyttäjän rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä, sekä yhteydenottojen ja Puskee™-palvelusopimuksen solmimisen yhteydessä. Parantaaksemme Puskee™-sovelluksen käyttökokemusta keräämme siihen liittyvää tietoa myös automaattisesti.

  Käsittelemme Puskee™-sovelluksen käyttäjiin ja asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja:

  Yhteystiedot

  • etu- ja sukunimi 
  • osoite
  • sähköpostiosoite 
  • puhelinnumero 
  • asiointikieli
  • muut vastaavat yhteystiedot

  Tunnistetiedot

  • käyttäjätunnukset, salasanat, salasanavihjeet ja muut vastaavat tuvallisuustiedot, joita käytetään tunnistautumiseen ja tilin käyttämiseen
  • kirjautumisloki

  Organisaation tiedot

  • organisaation nimi
  • henkilön rooli organisaatiossa
  • henkilön jäsenyydet organisaation työryhmissä

  Tilaustiedot

  • tilaukseen, ostotapahtumaan ja palautukseen liittyvät tiedot
  • tiedot sovelluksen käyttöoikeuksista ja käyttäjämääristä

  Maksutiedot

  • maksuvälineen tyyppi (kuten verkkolasku, debit- tai credit-kortti)
  • maksuvälineen yksilöivä tunniste ja kortin neljä viimeistä numeroa sekä voimassaoloaika, joiden avulla Taika Group voi tehdä kortilta Sovelluksen kuukausiveloituksia maksuvälineoperaattorin kautta asiakkaan lukuun
  • asiakkaan verkkolaskuosoite
  • maksutapahtumien tiedot
  • muut maksujen käsittelyyn liittyvät tiedot

  Palvelupyynnöt

  • lähettäjän yhteystiedot
  • palvelupyynnön viestisisältö
  • palvelupyynnön liitetiedostot
  • palvelupyyntöön liittyvä viestinvaihto
  • palvelupyyntöön liittyvien sähköisten viestien avaus ja klikkaustiedot

  Markkinointitiedot

  • markkinointilupa
  • Tiedot lähetetyistä viesteistä
  • sähköisten viestien avaus ja klikkaustiedot

  Käyttäjäkyselytiedot

  • tieto kyselyiden vastaanottamisen kiellosta
  • kyselyiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot
  • käyttäjän vastaukset

  Kontaktitiedot

  • vuorovaikutustapahtumien tyypit (kuten tykkäys, viesti, toimeksianto, puhelinsoitto) ja ajankohdat sinun ja kontaktiesi välillä

  Käyttötiedot

  • tietojen katseluloki, eli mitä tietueita olet avannut kunakin ajankohtana
  • laitetunnus tai selaimen evästeen kautta saatu yksilöllinen tunnus 
  • IP-osoite, ja tiedot, jotka voidaan johtaa IP-osoitteesta, kuten epätarkka maantieteellinen sijainti 
  • käyttöhetken ajankohta ja kesto
  • käyttöaktiviteetit, eli mitä sovelluksen ominaisuuksia käytit istunnon eri vaiheissa
  • tietoa käyttämästäsi laitteesta, kuten selain, laitteen malli, käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio ja ensisijainen kieli

  Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

  Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

  Sovelluksen ja palveluiden myynti, tarjonta ja tuotanto

  • Sovelluksen ja palveluiden myyntiin liittyvät toimet, kuten tarjousten lähetys, tilausten käsittely, sopimusten solmiminen ja asiakasympäristöjen perustaminen
  • Sovelluksen ja palveluiden myyntiin, tarjontaan ja tuotantoon liittyvien palvelupyyntöjen käsittely
  • Sovelluksen ja palveluiden tarjonta ja tuotanto (sis. sovelluksen ylläpito)
  • Sovelluksen ja palveluiden käytön seuranta palvelutason ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

  Käsittelyperuste: Puskee™-asiakkaiden osalta sopimusvelvoitteiden toteuttaminen ja sovelluksen käyttäjien osalta oikeutettu etu

  Sovelluksen ja palveluiden kehitys

  • Anonyymit käyttäjäkyselyt (esimerkiksi myyntitapahtuman, palvelutapahtuman tai sovelluksen käyttöaktiviteetin jälkeen) tuotteen, palvelujen ja asiakaspalvelun kehittämiseksi ja automatisoimiseksi sekä mukauttamiseksi eri käyttäjäryhmien ja toimialojen tarpeisiin
  • Asiakaspalautteen ja palvelupyyntöjen analysointi anonyymisti samoihin tarkoituksiin kuin käyttäjäkyselyt
  • Sovelluksen käyttöön ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien tietojen analysointi, tilastointi ja luokittelu anonyymisti samoihin tarkoituksiin kuin käyttäjäkyselyt

  Käsittelyperuste: Puskee™-asiakkaiden osalta sopimusvelvoitteiden toteuttaminen ja sovelluksen käyttäjien osalta oikeutettu etu

  Laskutus ja maksuvalvonta

  • Asiakkaan tilausten ja palveluiden laskutus sopimuksen mukaan
  • Laskutukseen liittyvien palvelupyyntöjen hoitaminen
  • Maksuvalvonta, johon kuuluu myyntireskontratietojen seuranta ja ylläpito sekä tietoja kirjanpitoaineistosta ja maksuliikenteestä

  Käsittelyperuste: sopimusvelvoitteiden toteuttaminen

  Asiakaspalvelu

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • Palvelupyyntöjen hoitaminen ja ohjaaminen
  • Asiakaspalautteen ja palvelupyyntöjen käsittely ja niihin vastaaminen
  • Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen (lakisääteinen velvoite)

  Käsittelyperuste: Puskee™-asiakkaiden osalta sopimusvelvoitteiden toteuttaminen ja sovelluksen käyttäjien osalta oikeutettu etu, lakisääteinen velvoite mainituilta osin

  Asiakas- ja markkinointiviestintä

  • Asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen sovelluksen sisällä ja muissa sähköisissä viestikanavissa, kuten sähköposti, LinkedIn ja Facebook
  • Asiakas- ja käyttäjäkannan tietojen analysointi ja luokittelu anonyymisti asiakas- ja markkinointiviestinnän kehitystä sekä tarkempaa kohdistusta varten
  • Anonymisoitujen käyttäjäkyselyiden hyödyntäminen asiakas- ja markkinointiviestinnän kehittämiseen
  • Sovelluksen käyttöön ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien tietojen analysointi, tilastointi ja luokittelu anonyymisti asiakas- ja markkinointiviestinnän kehittämiseksi
  • Referenssien hankinta

  Käsittelyperuste: asiakasviestinnän osalta sopimusvelvoitteiden toteuttaminen ja muilta osin käyttäjän suostumus.

  Lakisääteiset velvoitteet ja hallinnolliset toimenpiteet

  • Kirjanpito
  • Rikosten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
  • Tietoturvaloukkausten tutkimus, riskiarvio, dokumentointi ja ilmoittaminen
  • Oikeusvaateiden laatiminen ja niihin vastaaminen

  Käsittelyperuste: lakisääteinen velvoite ja elintärkeiden etujen suojaaminen

  Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

  Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

  Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

  Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Käyttämämme palvelimet sijaitsevat EU:n alueella. Henkilötietoja voi kuitenkin siirtyä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle esimerkiksi tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on pääsymahdollisuus EU- ja ETA-alueen ulkopuolisesta maasta käsin. Tässä tapauksessa varmistamme, että tietojensiirto tapahtuu lain edellyttämiä riittäviä suojakeinoja hyödyntäen. Ensisijaisina vaihtoehtoina ovat (1) tietojen siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan tai (2) EU:n hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden käyttäminen siten, että kyseisten vakiosopimuslausekkeiden käytön edellytykset täyttyvät.

  Evästepolitiikassa mainittujen kumppaneidemme osalta sovelletaan tältä osin kunkin kumppanin mekanismeja, jotka löytyvät kyseisten kumppanien sivustoilta, joihin on linkki evästepolitiikastamme.

  Voit ottaa yhteyttää tämän selosteen lopussa mainittuun yhteysosoitteeseen, mikäli haluat lisätietoja näistä mekanismeista.

  Kauanko henkilötietojani säilytetään?

  Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen, ja niitä voi ohjata myös lainsäädäntö (esim. kirjanpito, verotus, työsopimuslaki) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen liittyvien määräaikojen kuluminen (esim. kanneajat). 

  Rekisteröityneitä sovelluksen käyttäjiä koskevat yhteys- ja tunniste- ja markkinointiviestintätiedot säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan, kuin he ovat rekisteröityneitä palvelujen käyttäjiksi. Henkilötiedot voidaan poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö sulkee käyttäjätilinsä tai pyytää tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta), sopimussuhde päättyy taikka kun tieto on vanhentunutta taikka virheellistä.

  Käyttäjäkyselytiedot säilytetään lähtökohtaisesti vain siihen asti, kunnes kyselyn tulokset on analysoitu, minkä jälkeen tiedot anonymisoidaan.

  Sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot säilytetään lähtökohtaisesti kolmen kuukauden ajan kustakin käyttöhetkestä.

  Asiakkaita koskevat tiedot, kuten organisaation tiedot, yhteystiedot, tilaustiedot ja maksutiedot säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Kirjanpitomateriaaliin kytkeytyviä henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain määrittelemän ajan, joka on kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

  Kontaktitiedot ja viestisisällöt säilytetään, kunnes asiakkaan sopimussuhde päättyy.

  Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

  Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. 

  Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

  Henkilötietojen antaminen ja käsittely on sopimusten täyttämiseksi ja palvelun tarjoamiseksi käyttäjille tietyltä osin pakollista, jotta pystymme täyttämään sopimusvelvoitteemme ja toisaalta varmistamaan, että omat oikeutemme täyttyvät.

  Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme välttämättä pysty palvelemaan sinua ja joudumme päättämään palvelusopimuksemme ja/tai pääsysi palveluun. Niinpä meillä on oikeus keskeyttää palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen tai estää pääsy palveluihin, mikäli et anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaadit niiden poistamista.

  Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sinulle sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvää uutiskirjepalvelua.

  Käytetäänkö sovelluksessa evästeitä ja mitä ne ovat?

  Käytämme evästeitä sovelluksessamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sovelluksen käyttäjille ja parantaa sen yhteensopivuutta verkkosivustomme kanssa.

  Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka sovellus tai sen verkkosivusto tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät sovellustamme, ja miten he navigoivat sovelluksen ja sen verkkosivuston välillä. Hyödynnämme evästeitä palveluidemme, sovelluksemme ja sen verkkosivuston kehittämiseksi, käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Sovelluksen tai sen verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa sovelluksen tai sen verkkosivuston toimivuutta.

  Lisätietoja siitä, miten käytämme evästeitä, ja kuinka voit muuttaa evästeasetuksiasi, löytyy  .

  Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

  Suostumuksen peruuttaminen 

  Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. 

  Pääsy tietoihin 

  Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista. 

  Oikeus saada virheet korjatuksi 

  Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot. 

  Oikeus kieltää suoramarkkinointi 

  Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia jäljempänä yhteystiedoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

  Oikeus vastustaa käsittelyä 

  Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.  

  Oikeus rajoittaa käsittelyä 

  Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Mikäli käsittelyoikeuksien rajoittamisen ehdot toteutuvat, henkilötietosi merkitään siten, että voimme käsitellä niitä vain sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

  Oikeus tietojen poistamiseen

  Sinulla on myös oikeus koska tahansa pyytää meitä poistamaan sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Tällöin meillä on velvollisuus poistaa ne, jos käsittelyn jatkamiselle ei ole lainmukaisia perusteita.

  Oikeus saada tiedot siirretyksi 

  Mikäli olemme käsitelleet tietojasi automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiseen järjestelmään itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle tai toiselle palveluntarjoajalle, jos se on teknisesti mahdollista. 

  Miten voin toteuttaa oikeuteni?

  Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia jäljempänä yhteystiedoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Huomaathan, että meidän tulee myös riittävällä tavalla vahvistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. 

  Voidaanko tätä tietosuojapolitiikkaa päivittää?

  Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojapolitiikkaan toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan kulloinkin ilmoitettavan kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojapolitiikan. Jatkamalla Sovelluksen käyttöä hyväksyt aina uusimman tietosuojapolitiikan. Emme kuitenkaan käytä ennen muutosta kerättyjä henkilötietojasi ristiriidassa soveltuvan tietosuojalainsäädännön kanssa, ellemme ilmoita tästä erikseen tai hanki suostumustasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme sinulle etukäteen. Sinun velvollisuutesi on näin ollen tutustua tämän tietosuojapolitiikan sisältöön säännöllisin väliajoin ja ilmoittaa meille ilman aiheetonta viivästystä, mikäli vastustat henkilötietojen käsittelyä muuttuneen tietosuojapolitiikan mukaisesti.

  Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

  Yhteystiedot: 

  Helsinki:
  Taika Group Oy 
  Malminkaari 13 A, 3. kerros 
  00700 Helsinki 

  Seinäjoki:
  Taika Group Oy 
  Teollisuustie 8 
  60100 Seinäjoki 

  Puhelin: 020-7354980